Vi bygger

Boliginteriør, kontorlokaler, servicesteder, ombygging, konstruksjoner.

Konsultasjon

Vi definerer naturen til interiøret, individuelle behov og preferanser, samt kundens inspirasjon.

Koste

Vi utvikler et pålitelig estimat og en liste over alle innvendige elementer (byggematerialer med etterbehandlingsarbeid).

Konsept

Vi forbereder 2D interiørkonsept, som vil bli grunnlaget for opprettelsen av 3D-visualisering.

Dokumentasjon

Vi utarbeider dokumentasjonen som er nødvendig for å sende til relevante avdelinger.

Inventar

Vi tar målinger av det designede interiøret og / eller vi stoler på arkitektonisk dokumentasjon.

Realisering

Vi samarbeider med kvalifiserte underleverandører.

Tilsyn

Vi overvåker hele prosjektet og alle stadier.